16. nov
 
Sprekk for vegprosjekt – nå øker prisen
Funn av betydelige mengder alunskifer og løsmasser i en portalåpning der det i reguleringsplanen var forutsatt fast fjell, gjør at byggingen av nye fylkesveg 33 kan bli dyrere og ta lengre tid enn først antatt.

Publisert: 02.mar.2018 21:00
Oppdatert: 02.mar.2018 15:21

Målet var byggestart i 2017 – først for Smaragdtunnelen – på fylkesveg 33. Nå knyttes det på ny stor usikkerhet til veiprosjektet, etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i Stortinget bekreftet at det er gjort flere funn som vil fordyre prosjektregningen (se undersak). Fylkesveg 33 er en viktig regional veg mellom Gjøvik og Gardermoen/Oslo. Strekningen fungerer også som avlastningsveg for E6 og riksveg 4, og har årsdøgnstrafikk på 2.200 kjøretøyer (2011). Tungtrafikkandelen var da på cirka 13 prosent. Eksisterende veg er generelt i dårlig forfatning og er strekningsvis smal og svingete. Deler av den er også så smal at det ikke er plass til møtende trafikk, og den er ofte stengt på grunn av nedfall fra fjellsidene i form av stein og is.

– Verre enn noen gang

– Det er verre enn noen gang her. Jeg tror faktisk ikke det finnes en dårligere veg i hele Norge akkurat nå, sier Kristian Vestli. EUB ble med Feiring-trekløveret Vestli, Einar Tosterud og Per Fagerli på inspeksjon av fylkesveg 33 i Feiring fredag ettermiddag. Det ble en reise preget av dunk og smell med huller, humper og sprekker. Bilen gynget opp og ned, hit og dit gjennom store deler av ferden. Langs vegbanen lå det store issvuller. Flere steder var det så trangt at du måtte stoppe opp for å våge å passere trailerne som kom imot. Da vi stoppet og tok bilder stoppet flere bilister opp for å fortelle hvor glade de var for trekløverets engasjement for saken.

– Det verste er at dette ikke er noen kjerreveg. Det er en fylkesveg, sier Per Fagerli.

– Det ble jo opprinnelig bygd som en veg for hestetransport. Det sier kanskje sitt, istemmer Einar Tosterud. Kristian Vestli hadde med vater og tommestokk. På det meste målte vi 24 cm i høydeforskjell på vegbanen.

Tok det opp i Stortinget

– Vi venter bare på at det skal skje nye ulykker her. Det er bare et tidsspørsmål, sier Vestli.

Sverre Myrli–én av forkjemperne for ny og sikrere veg–har vært bekymret over framdriften i prosjektet.

– Da det begynte å drøye ut i tid stilte jeg spørsmål til samferdselsministeren. Jeg ble skuffet over svaret. Jeg har erfart så mange ganger at når én vei ligger i to kommuner, og i hvert fall i to fylker, er det fort at det blir en missing link. Nå er det som kjent gjort betydelige utbedringer på Oppland-siden, mens Akershus-prosjektet fortsatt er på vent. Vi må fortsette å holde saken varm. Det er bygd vei på vanskeligere steder enn i Byrudberga i Norge, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap).

– Vi skal ha nytt møte i vegforumet for fylkesveg 33 i april. Da vil vi få nye og oppdaterte tilbakemeldinger, blant annet på kostnadsberegninger og framdriftsplan. Veien er svært viktig, ikke minst for dem som bor i Feiring. Det er viktig å få på plass ny veg så snart som overhodet mulig, sier Eidsvoll-ordfører John-Erik Vika (Sp).

– Dette var litt nytt

Fylkesvaraordfører Lars Birger Salvesen (KrF) er overrasket over de siste uttalelsene til samferdselsministeren.

– Ja, dette var litt nytt. Samtidig vet alle som er lokalkjente at det er et utrolig vanskelig fjell der oppe, sier Salvesen og viser til aprilmøtet i vegforumet.

– Alle parter er opptatt av at veien skal bygges, og vi har kommet langt når det gjelder finansieringen. Vi er opptatte av å bygge og trygge denne veien. Den vil bli finansiert av fylkeskommunale midler, bompenger og rassikringsmidler, sier Salvesen. 

Han synes samtidig at det er viktig og riktig at prosjektet kvalitetssikres før oppstart.

– Enhver som følger den politiske debatten i Norge har fått med seg en viss kjeller på Stortinget som bygges. Det viser at det er viktig å ha kontroll over kostnadene før du setter i gang. Det er mye bedre å få kvalitetssikret tall på forhånd, poengterer Salvesen. Ifølge Salvesen er det satt av 102 millioner kroner, i tillegg til 42 millioner som tidligere er bevilget, til utbedring av fylkesvegen. I den totale kostnadsrammen er det forutsatt 146 millioner kroner i fylkeskommunale midler, 56 millioner fra Staten i rassikringsmidler og 68 millioner kroner i bompenger fra dagens bomsnitt på fylkesgrensa.

– Kan økt pris på prosjektet gi økte bompengesatser?

– Det kan det. Men dette er ikke avklart. Det kan også legges ved mer penger fra stat eller fylke. Det er også mulig å be om en lengre innkrevingsperiode, svarer Salvesen.

Betydelige mengder alunskifer gjør at opprustningen av fylkesveg 33 ligger an til å bli dyrere enn først antatt.

Solvik-Olsen: Blir dyrere

Det svarte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da Sverre Myrli (Ap) stilte spørsmål om status for planene i Stortinget.

– Prosjektet ligger dessverre an til å bli dyrere enn det som er lagt til grunn i forslaget til finansieringsopplegg, hovedsakelig på grunn av større kompleksitet og vanskelighetsgrad enn tidligere forutsatt. Det er blant annet avdekket betydelige mengder alunskifer i utbyggingsområdet. I tillegg er det avdekket løsmasser i portalåpningen der det i reguleringsplanen er forutsatt fast fjell. Det arbeides derfor med et revidert kostnadsanslag for prosjektet. Når dette foreligger, må det avklares om det er behov for nye lokalpolitiske vedtak av finansieringsopplegget. Videre må plassering av deponi for alunskifer avklares. Det er derfor ikke mulig å anslå når en proposisjon for utbygging og finansiering av prosjektet fylkesveg 33 Byrudberga kan legges fram for Stortinget, svarer Solvik-Olsen.

Vegprosjektet

En strekning på 2,4 kilometer ved Byrudberga på fylkesveg 33 i Eidsvoll skal få bedre vegstandard og 600 meter ny tunnel. Prosjektet kombinerer rassikring og vegutbedring.

Den nye vegen har vært antatt åpnet høsten 2020.

Totalkostnad er stipulert til 270 millioner kroner, men dette er basert på reguleringsplanen. Samferdselsministeren sier nå at prosjektet ligger an til å bli dyrere.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør (konst.):Vegard Storbråten Øye »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no