22. apr
ULV: Regjeringen vil videreføre tilskuddsordningen til kommuner med ulverevir, rettet mot kommuner med ulverevir i Akershus, Hedmark og Østfold. Tilskuddet er på 20 millioner kroner. Foto: Jan Arne Sandholtbråten
 
Statsbudsjettet gir ikke de helt store summene i vår region
Dette er noen av virkningene fra statsbudsjettet.

Publisert: 13.okt.2017 15:24
Oppdatert: 13.okt.2017 15:28

I tillegg til mulig byggestart av dobbeltsporet mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjoner, er dette noen av postene på Statsbudsjettet 2018 som vi i vår region får merke.

 • Regjeringen vil gi 35,9 milliarder kroner til veiformål. For Øvre Romerike innebærer dette midler til statlig refusjon av prosjektet flyplasskrysset på E6.
 • E6 Hvam–Gardermoen, Nes og Ullensaker kommuner kan få midler til å videreføre arbeidet med reparasjon av drenering mellom Hvam og Gardermoen.
 • Regjeringen vil gi 280 millioner kroner i belønning til Oslo og Akershus som en del av bymiljøavtalen.
 • Regjeringen foreslår også 300 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale. Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner.
 • Oslopakke 3 er et samarbeid mellom Akershus, Oslo, Statens vegvesen og Jernbaneverket om utbygging og finansiering av vei- og kollektivtiltak for perioden 2008–2036. Samarbeidet omfatter riksveier, fylkesveier i Akershus, kommunale veier i Oslo, jernbane, trikk, T-bane, buss og båt i Oslo og Akershus. Finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
 • Takstsystemet for bompenger innebærer et nytt system med tids- og miljødifferensierte takster, og dette ble innført 1. oktober 2017.
 • Regjeringen vil videreføre tilskuddsordningen til kommuner med ulverevir, fra Revidert nasjonalbudsjett 2017 – rettet mot kommuner med ulverevir i Akershus, Hedmark og Østfold. Tilskuddet på 20 millioner kroner skal bidra til næringsutvikling og tjenestetilbud eller andre konfliktreduserende tiltak, eller også gå til særskilte berørte næringsinteresser. Det er vil opp til kommunene å bestemme fordelingen.
 • Regjeringen vil øke bevilgningen til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med 9,5 millioner kroner til utvikling og drift av desentralisert yrkesfaglærerutdanning.
 • Regjeringen vil gi 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,6 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler til Oslo og Akershus.
 • I 2015 startet regjeringen restaurering av myr og annen våtmark som et kombinert klima- og naturmangfoldtiltak. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen i 2018 spesielt for Akershus og resten av østlandsområdet. Til sammen for hele landet vil regjeringen bruke 23,6 millioner kroner.
 • Regjeringen vil bruke 50 millioner kroner til pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Akershus. Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre prosjektene for å gjennomføre ENØK-tiltak på Gardermoen flystasjon og i Trandum leir, og for å etablere nytt ballistisk laboratorium til Forsvarets forskningsinstitutt.
 • Deler av Forsvarets kompetansesenter for logistikk (FKL) overføres fra Hæren til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Virksomheten videreføres på Sessvollmoen.
 • Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent. I Akershus har 15 av 22 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nannestad med 4,2 prosent.
 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no