20. jul
Stiller krav: De seks ordførerne på Øvre Romerike stiller klare krav til Avinor i forhold til utviklingen av tredje rullebane.
 
Seks ordførere på Øvre Romerike kjemper felles sak: Stiller 4 krav til Avinor
Alle seks Øvre-ordførerne går sammen og ber om at Avinor legger fram en plan om innløsing av de mest berørte boligeiendommene i forbindelse med 3. rullebane.

Publisert: 13.jan.2018 15:00
Oppdatert: 13.jan.2018 07:52

– Det er viktig å bringe Avinor tydeligere på banen. De er Statens forlengede arm i forbindelse med 3. rullebane og dette arbeidet, og Staten må på banen i forhold til forutsigbarheten for dem som blir berørt av den nye rullebanen, sier Ullensaker-ordfører Tom Staahle.

Bakgrunn for saken:

Fire krav til Avinor

Fredag avholdt alle seks Øvre-ordførerne møte i Miljø- og flystøyutvalget. Der vedtok de fire tydelige krav til Avinor i forbindelse med arbeidet med 3. rullebane:

1. I forbindelse med etablering av økt framtidig kapasitet ved Oslo Lufthavn ønsker kommunene Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker at Avinor snarest avklarer konsekvenser av en 3. rullebane når det gjelder støybelastning i områdene rundt flyplassen. Vi ønsker en snarlig avklaring av framtidige støysoner av hensyn både til innbyggernes behov for forutsigbarhet og kommunenes planlegging for framtidig boligbygging.

Plan for avbøtende tiltak

2. Videre ønsker kommunene avklaring for dem som blir rammet av økt støy, og særlig for dem som rammes av utvidelse av rød støysone. Kommunene ønsker at Avinor/OSL legger fram en plan som sikrer innløsing av boligeiendommer, næringseiendommer og kommunale institusjoner som må flytte på grunn av økt støy. Kommunene mener de berørte huseiere må sikres økonomisk kompensasjon for verditap og at kommuner og næringsvirksomheter sikres mulighet til relokalisering av virksomheten dersom den ikke kan videreføres uten flytting på grunn av økt støy.

3. Kommunene ønsker også at Avinor framlegger en plan for avbøtende tiltak for dem som berøres i ny gul sone og hvordan de som er berørt ivaretas i denne prosessen.

Vil ha eget kontaktpunkt

4. Kommunene foreslår at Avinor oppretter et eget kontaktpunkt der de som blir berørt av en ny 3. rullebane kan henvende seg for informasjon om de rettigheter de har og om hvilke tiltak Avinor/OSL kan tilby den enkelte.

– Det er viktig at vi er tydelig og står sammen overfor Avinor, sier Eidsvoll-ordfører Einar Madsen.

Slik svarer Avinor på kravene:

– Vi har stor forståelse for at innbyggere og kommuner ønsker snarlige avklaringer, og vil understreke at denne saken har høy prioritet hos oss. Vi har i dagens møte med Miljø- og flystøyutvalget fått overlevert disse spørsmålene. Vi vil så snart som mulig besvare dem, og når vi har gitt utvalget våre svar, vil vi også dele disse svarene på både innbyggere og lokalmedia, sier Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor.

Fakta om støysonene

  • Rød støysone er sonen rundt hovedflyplassen hvor støyen fra flytrafikken er forventet å være fra 62 til 90 desibel når tredje rullebane tas i bruk. Slike områder er ikke egnet for bebyggelse med støyfølsom bruk. Dette er eksempelvis boliger og skoler.
  • Gul støysone er sonen hvor støyen fra flytrafikken er forventet å være fra 52 til 61 desibel. Dette er et høyere støynivå enn det som er anbefalt for støyfølsom bebyggelse.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no