26. apr
BARNEVERN. Nannestad kommune ligger høyt på statistikken over andel barn og unge som er under barnevernstiltak.
 
Nannestad med størst andel barn og unge med barnevernstiltak
NANNESTAD. 5,7 prosent av barn og unge i Nannestad er under barnevernstiltak. Dette er høyeste andel blant kommunene på Øvre Romerike.

Publisert: 11.apr.2017 06:00
Oppdatert: 07.apr.2017 09:55

– Det er en høy andel av barn med tiltak eller undersøkelse i Nannestad. Vi registrerer at det er ulike forskjeller i kommunene. Forhold vi antar kan påvirke dette er for eksempel ulikheter i kommunenes behov, og hva slags behov som eksisterer for å gi barn tilbud, som folkehelseprofil, ulikheter på andel skilte/separerte, sosialhjelpsmottakere, uføretrygd, andel innvandrere, lav/høy utdanning også videre, sier Ann-Heidi Øierås, leder hos Nannestad barneverntjeneste.

ULIK PRAKSIS

Øierås peker også på at ulik praksis og skjønnsmessig vurdering også vil spille inn, og utøvelse av barnevernfaglig kunnskap, for eksempel ulike forskjeller i hvilken hjelp som gis og av hvilken instans i kommunen.

– Politiske vedtak påvirker også prioriteringen til barneverntjenesten, og da særlig innenfor det forebyggende arbeidet. Økning i andel barn med undersøkelser og/eller tiltak kan være positivt hvis det er et uttrykk for at barnevernet i større grad fanger opp et reelt behov. Økningen kan også være et uttrykk for at stadig flere barn blir utsatt for omsorgssvikt og trenger hjelp fra barnevernet. Det tverrfaglige samarbeidet er også blitt bedret i kommunen, og dermed kan terskelen for å melde ifra blitt lavere. Det er fokus på tidlig innsats og god forebygging ved å fange opp skjev utvikling og hjelpebehov hos barn som er risiko utsatt, sier Øierås.

STYRKER BARNEVERNET

– At vi ligger høyt på denne statistikken er selvsagt bekymringsfullt. Og dette er en av grunnene til at vi har besluttet å styrke barnevernet med flere stillinger nå. Alle ønsker jo at disse tallene skal være så lave som råd. I hvert fall om vi er sikre på at tallene beskriver barnas behov og at ikke lave tall betyr store mørketall, sier Hans Thue, ordfører i Nannestad.

– Barneverntjenesten har over tid vært aktivt ute for å informere skoler, barnehager, andre offentlige instanser om barneverntjenestens oppgaver, mandat og om offentlig meldeplikt. Det er en kontaktperson på hver skole og barnehage, og det gjennomføres jevnlig rutinemøter. Satsingen på forebygging og kompetanse innen barnehage og skole kan også gi flere meldinger, men det gir også mulighet til å sette inn hjelpetiltak tidligere med større mulighet for å lykkes. Fortsatt økt fokus på samhandling antar vi over tid kan føre til færre henvendelser til barneverntjenesten, sier Øierås.

– Vi prioriterer forebyg­ging og tiltak i familien

Foreningen Familie i barnevern skriver i et brev til alle ordførere i landet at det forventes at ordførere tar grep slik at kontrollutvalget skal benyttes i større grad i barnevernssaker.
Foreningen hevder det skjer lovbrudd og overgrep innen barneverntjenesten, og kontrollutvalget har generell innsyns- og undersøkelsesrett.

– På den måten kan man forebygge lovbrudd og overgrep innen barneverntjenesten, skriver Helene Sørbu og Eli H. Iversen fra foreningen blant annet i brevet.

– Å antyde at det skyldes lovbrudd fra barnevernets side i Nannestad er i beste fall et bomskudd. Vi prioriterer forebygging og tiltak i familie. Eventuelle omsorgsovertakelser er det rettssystemet som beslutter i Norge, blant annet nettopp for å sikre seg mot overgrep fra forvaltningen. Når det gjelder kontrollutvalget i Nannestad så er de i gang med en rutinemessig forvaltningsrevisjon av barnevernet. Når resultatene foreligger vil vi eventuelt vurdere ytterligere bruk av utvalget. Hovedsaken er at vi har et godt barnevern i Nannestad. Og iblant koster det å være god. Det er likevel ikke til hinder for at vi skal fortsette arbeidet med å bli kostnadseffektive. Men til syvende og sist er det barna det handler om. Og dem må vi ta vare på. I kommunebarometeret kommer Nannestad kommune godt ut når det gjelder barnevern sammenlignet med resten av kommunene i landet. Bak den høye prosenten ligger det altså mye godt arbeid, sier Thue.

Andel barn og unge (0-22 år) med
hjelpe- eller omsorgstiltak (kilde SSB):
Gjerdrum, 3 %
Ullensaker, 3,2 %
Nes, 3,8 %
Eidsvoll, 4,2 %
Hurdal 5,2 %
Nannestad 5,7 %
Landet 3,8 %

LES OGSÅ: Mishandlingene stanset da barnevernet grep inn

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
GODT. Hans Thue, ordfører i Nannestad, mener det er et godt barnevern i kommunen.
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no