21. okt
LYS: Å lyssette Hiltonstien har lenge vært et ønske fra nær sagt alle parter i Ullensaker. Nye beregninger viser at det vil koste minst 13 millioner kroner, og det får varaordføreren og rådmannen til å reagere.
 
Synes 13 milloner for lys er dyrt
Å bruke 13 millioner kroner på å lyssette Hiltonstien, får rådmannen til å reagere.

Publisert: 19.mai.2018 06:00
Oppdatert: 22.mai.2018 10:00

Alle, fra lokalbefolkningen til Kløfta Vel og politikere, har lenge villet lyssette Hiltonstien. Kommunestyret vedtok sågar i fjor en ramme på 2,5 millioner.

Etter kvikkleireraset i Sørum 2016 ble grunnforholdene i Hiltonstien sjekket siden de er preget av samme typen leire. Prosjektet ble da utsatt for at rådgivningsfirmaet Rambøll skulle gi sine vurderinger. Ullensaker Almenning hogde så trær på store deler av området ved årsskiftet. Dermed mente rådmannen det var behov for å kvalitetssikre tidligere kravspesifikasjoner av gravejobb og elektroarbeider, i lys av rapporten fra Rambøll og endrede forutsetninger etter hogsten.

FIRE JORDRAS PÅ FIRE TIMER: - Det er skremmende å se de enorme naturkreftene

Norconsult ble engasjert for å kvalitetssikre mulighetene innen den økonomiske rammen. Svaret er at det vil koste minst 13 millioner kroner å lyssette Hiltonstien.

– Dette er langt over avsatt kostnadsramme og rådmannen har derfor behov for å se på alternativer. Dette vil ha høy prioritet, skriver rådmannen i et notat til formannskapet 8. mai. Han Rådopplever situasjonen som svært utfordrende.

FLERE ALTERNATIVER

– Totalkostnad overskrider i stor grad vedtatt økonomisk ramme. Med de nye forutsetningene ønsker rådmannen å utrede ulike alternativer på hvordan man kan gå videre med saken, skriver han.

Som følge av leireproblemet får dette høy prioritet, blant annet av hensyn til eventuelle tiltak for å forebygge utglidninger.

- Dette kan være nødvendig uavhengig av om turveien opparbeides eller ikke, skriver han.

MYE PENGER

Varaordfører Willy Kvilten synes saken er lei.

– Dette er noe alle ønsker å få til, men 13 millioner kroner er veldig mye penger. Summen kan dessuten raskt bli større, sier han.

– Hvorfor så dyrt?

– Graving og stabilisering av terrenget er hovedårsaken til de økte kostnadene, ikke selve lysarmaturene.

– Hva skjer nå?

– Vi politikere må nok gå gjennom saken på nytt. Kan det finnes andre alternativer til en rundløype/turløype med lys på Kløfta. Dette må vi se nærmere på. For vi bruker neppe så mye penger på å lyssette Hiltonstien. Men vi slipper ikke denne saken. Vi har jo bevilget penger nettopp fordi vi vil ha stien. Kanskje vi kan se den i sammenheng med prosjektet i Bakkedalen, sier han.

VIL HA LØYPA PÅ HILTON

Rolf Alkvist i Kløfta vel reagerer på det som nå skjer rundt utviklingen av Hiltonstien.

– I de nye kalkylene for rassikring og lysopplegg langs stien er det blant annet ført inn 990.000 kroner til rigg og drift, men hva er det? En gravemaskin og en traktor er alt som trengs for å gjøre denne jobben, påpeker han. 

I tillegg trekker Alkvist frem to poster à 1,52 millioner kroner til generelle kostnader og usikkerhetsavsetning. 

– Inkludert moms er vi allerede oppe i fem millioner kroner. De opprinnelige tilbyderne var like seriøse, men hadde ikke med slike tillegg i sine kalkyler, sier han.

LUFTSPENN

Alkvist peker også på at grunneier, Ullensaker Almenning, har snauhogd skogen rundt stien.

– Skogsdrift er helt OK, men da kan vi vel få sette opp lys i luftspenn siden det ikke blir noe hogst her på 60–70 år. Det er mye billigere enn å grave ned en jordkabel, eller en kombinasjon med jordkabel på det mest rasutsatte stedene langs stien, sier han.

– Kommunen bruker neppe 13 millioner eller mer på Hiltonstien. Ser dere andre alternativer?

STORMEN TOK LYSLØYPA: - Hvor er pengene?

– Dette er ett av få skogområder igjen på Kløfta. Her er det stillhet og fuglesang, som gir en helt annen opplevelse enn å gå langs jernbanen eller E6. Vi vil ha stien her, men kan godt kutte ut den søndre delen der det er rasfare, og flytte den inn i skogen til grunneieren lenger nord. Det eneste vi trenger da er å få anlagt en gangsti på sørsiden av Hiltonvegen ned til skiløypa. Dette må vi snakke med grunneier om, sier Alkvist.

– Hva med tilgangen da?

– Med den løsningen kan folk parkere ved Kløftahallen møte stien etter få meter, påpeker han.

STORT BEHOV

Alkvist sier det er et stort behov for Hiltonstien.

– Den brukes av mange mennesker i alle aldre gjennom hele dagen og året. Å få lys her vil øke lysten til å bruke den, og den vil da komplettere Bakkedalen. Ikke alle liker å løpe rundt en bane, og når vi ser hvor mye penger idrettsanleggene får, er 13 millioner kroner ikke så mye. Dette er også en form for idrett, og uansett bra for folkehelsen. At Kløfta-folk må kjøre til Gjerdrum for å gå i skogen, blir helt feil, sier han. 

DET VAR EN GANG LYS

– Dette var Kløfta ILs lysløype i mange år. Men manglende vedlikehold gjorde at det ble fjernet en gang på 2000-tallet. Du ser rester av luftstrekket liggende i terrenget her, sier Rolf Alkvist.

– Man skal være ganske lokalkjent for å finne frem til startpunktet nå?

– Ja, det er mange innbyggere på Kløfta som hverken har hørt om eller sett Hiltonstien. Der har vi i velet en jobb å gjøre, for å markedsføre dette flotte tilbudet.   Velet har fått lov å sete opp en gapahuk ved startpunktet, et sted å hvile. Men vi skulle gjerne ha satt opp en til lenger ned langs stien, sier han.

– Hvorfor er ikke det gjort?

– Velet har penger til denne huken, men Ullensaker Almenning som er grunneier her sier nei. Vi skjønner ikke problemet, den tar jo ingen stor plass, påpeker Alkvist. 

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no