18. aug
OPPRUSTING. - Jessheim stasjon må få en ny østlig perrong, og det må bli dobbeltspor herfra til Oslo. Det er her veksten er størst, og disse tiltakene er helt nødvendige for kollektivtrafikken til og fra byen vår, sier ordfører Tom Staahle.
 
Tom Staahle om dobbeltspor og ny perrong: - Helt avgjørende for Jessheim by
JESSHEIM. Ny østlig perrong på stasjonen og dobbeltspor til Oslo er to av ordfører Tom Staahles kampsaker.

Publisert: 23.jan.2017 12:11
Oppdatert: 01.mar.2017 11:05

- Jeg skal fortsette å trykke på Bane Nor (tidligere jernbaneverket, journ.anm.) om Jessheim stasjon som har vært på agendaen i mange år. Det er på høy tid at noe blir gjort, sier ordfører Tom Staahle.

PERRONG OG DOBBELTSPOR

Han sikter til den enorme veksten i kommunen og hvilke krav dette stiller til kollektivtrafikken. Derfor initierte han en møte i forrige uke med Bane Nor, Vegvesenet, fylkeskommunen, Akershus Kollektivterminaler, Ruter og to utbyggere, for å debattere bykjernen med Rådhusplassen og stasjonen.

- Tema var å få fokus på løsninger og sikre framdrift i tråd med våre ønsker - å utvikle et attraktivt sentrum med gode løsninger. Vi var klare på forventet framdrift og forventning om null innsigelser og fokus på løsninger. Nå må vi ta et skritt videre fra planlegingen og begynne det praktiske arbeidet. Slike møter blir det flere av, jeg slipper ikke denne ballen, sier han.

Ullensakers sentrumsplan tar for seg ny bussterminal, en bilfri rådhusplass og ny perrong med bru over til Sagabyen.

- Mitt mål er å vedta planen til våren. Vi må få sentrum ferdig, påpeker Staahle.

LES OGSÅ: Vil koble øst og vest

IKKE ULLENSAKER

- Skal kommunen stå for dette?

- Nei. Bussterminalen er fylkets ansvar, og stasjonen er Bane Nor sitt ansvar. De sier at de ikke har penger til ny perrong, men så lenge Jessheim skal ta sin del av veksten må de legge vekt på stasjonen vår. Eller blir det umulig å gjennomføre frasen grønt skifte. Mitt ansvar er Ullensakers innbyggere, sier han.

GRENBANENE

Ullensaker er med i Citylink-prosjektet sammen med 20 andre Oslo-nære kommuner. De viser til at Citylink kan ta mange flere passasjerer enn Intercity, hvis grenbaner som Hovedbanen fra Oslo til Jessheim få dobbeltspor og oppgraderte stasjoner.

- Vi må utnytte de fem grenbanene rundt Oslo. Her bor det flest folk og de får størst vekst, men så langt har all fokus vært på Intercity, sier han.

- Jessheim stasjon har tre spor, må den ha en ny østlig perrong?

- Ja for at folk skal slippe å krysse skinnene. Å få bygd den samtidig med Saga Terrasse hadde vært en stor fordel, og det er allerede satt av arealer til den, understreker Staahle.

- Dette inkluderer en ny fotgjengerbru over jernbanen?

- Ja, vi vil ha bru, undergang er helt uaktuelt.

- Hva med vendespor for tog?

- Det må legges til Hauerseter, gjerne i forbindelse med en godsterminal og et koblingspunkt til et framtidig spor til OSL. Tog og biler skal ut av sentrum.

- Hva må til for å komme i gang?

- Bane Nor må slutte å planlegge. Slike stasjonsområder er bygd før, som på Eidsvoll, så det er bare å prioritere Jessheim og sette i gang. Skal de planlegge til alt er perfekt, blir det aldri gjort noe. Nå må fokus være på en god nok løsning som fungerer for de aller fleste, sier Staahle.

- Vi må flyttet bussterminalen

For å gjøre Rådhusplassen bilfri, må det gjøres noe med bussterminalen.

- Hvem tar den jobben?

- Bussterminalen er Akershus Fylkeskommunes og Ruters ansvar. Jessheim trenger en ny terminal som ikke ødelegger den sømløse trafikkflyten i det framtidige bilfrie området fra Rådhusplassen til Sagabyen, sier Staahle.

LES OGSÅ: <URL destination="http://www.eub.no/nyheter/flere-parkeringsplasser-for-biler-og-sykler-ved-jessheim-stasjon">Flere parkeringsplasser

TRE VALG

- Hva er alternativene?

- Det er tre valgmuligheter. Dagens løsning som slett ikke er bra for trafikkflyten og fotgjengerne, en terminal langs Ringvegen, eller en terminal langs Ringvegen og over deler av det som i dag er parkeringsplasser der. Jeg har tro på den siste løsning, gjerne under tak.

- Er det noen som vil fortsette med dagens terminal?

- Ja, men det er den dårligste løsningen. Uansett, bussterminalen må avklares i arbeidet med sentrumsplanen for at vi kan utvikle sentrum slik vi vil, sier Staahle.

Han er også klar på at tog og buss hører sammen for å gi et best mulig kollektivt tilbud til pendlere og andre reisende.

- Vi får svært mange flere innbyggere som kommer til å bruke tog. De må kunne komme seg til og fra stasjonen på en enkel måte, slutter Tom Staahle.

DETTE ER CITYLINK

Intercity er den ytre togsatsingen som strekningen Lillehammer-Skien. Citylink er den indre satsingen rundt Oslo på grenbanene Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen, Spikkestadbanen, og Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg. Forkjemperne for Citylink påpeker at det er nødvendig å skape en mer integrert bo-, arbeids- og serviceregion rundt Oslo, og at den gir svært god samfunnsnytte og kraftig reduksjon i CO2-utslipp. Til tross for usikker samfunnsnytte er det planlagt investeringer for 66-77 milliarder kroner i Ringeriksbanen, men kun for knapt 9 milliarder kroner i Citylink-strekningene.

Med transportetatenes forslag til kommende transportplan har Citylinkbanene fortsatt enkeltspor i 2029. En enkeltsporet bane har kun kapasitet til inntil fem tog per time samlet for begge retninger. Det gir et stort og økende avvik mellom forventet og tilbudt etterspørsel. Utredningen fra Logistikkutvikling AS viser at Citylink har en positiv samfunnsnytte på +1 når godstransport også er inkludert. Dette er en svært høy samfunnsnytte sammenliknet med andre aktuelle jernbaneinvesteringer på Østlandet. Inntil 7.000 godstog i året blir avvist uten nødvendige investeringer i Citylink-strekningene.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no