20. aug
IKKE OFFENTLIG. Kommunestyret i Nannestad vedtok Hovedplan for vann og avløp 2016-2050 uten planer for offentlig avløp for flere områder, blant annet fra Åsgreina og nordover til Røtterudmoen.
 
Utvider ikke det offentlige avløpsnettet
NANNESTAD. Hovedplan for vann og avløp ble vedtatt av kommunestyret uten planer for flere strekninger med offentlig avløp i Nannestad.

Publisert: 17.feb.2017 22:39
Oppdatert: 01.mar.2017 11:08

Kommunestyret vedtok torsdag, etter en lang debatt, Hovedplan for vann og avløp 2016-2050 og tilhørende handlingsplaner for 2017-2020. Det ble ikke vedtatt flere områder hvor det skal tilbys offentlig avløp. Flere boområder i Nannestad, til sammen nærmere 1100 husstander, vil dermed ikke få offentlig avløp de kommende åra.
SVs Ørn Terje Foss foreslo blant annet at det bør tilbys offentlig avløp til all spredt bosetting i kommunen. Dette er av kommunen beregnet å koste 300 millioner kroner. Forslaget fikk ikke flertall.

FÅR PÅLEGG

Beboerne i disse områdene vil nå få pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg i henhold til kravene i EUs vanndirektiv, med frist for ferdigstillelse innen utgangen av 2020. Det ble også vedtatt at de som utbedrer egne avløp nå ikke kan få krav om tilkobling til offentlig avløp før etter 20 år fra det tidspunktet ferdigattest foreligger dersom kommunen eventuelt legger offentlig kloakkledning før dette.
Det tas forbehold om at det er godkjente anlegg, og at det ikke skjer endringer i Forurensningsloven, EUs vanndirektiv eller at nytt lovverk krever ny utslippstillatelse.
Ifølge kommunen vil rimeligste løsning for den enkelte husstand være å utbedre eget anlegg, eventuelt sammen med naboer, med for eksempel minirenseanlegg.

STORT ENGASJEMENT

Det har vært et stort engasjement fra beboere på strekningen Åsgreina-Røtterudmoen som ønsker å koble seg til et offentlig avløpsnett nå. De frykter eiendommene får utgifter til det samme to ganger.
Halvor Jahr er én av pådriverne til «folkeaksjonen». Han mener strekningen det er snakk om, med 240 husstander, må utredes på lik linje med det som er gjort for området Graniteie-Korslund-Haugerud-Foss sør i Holter for å få riktig kostnadsbilde.
Han er også én av grunneierne som har områder nord for Åsgreina som er avsatt i kommuneplanen til boligformål, og mener påkobling til et offentlig nett fra utbygging der også vil kunne bidra til å få kostnadene ned. Jahr, og mange med ham, mener saken må utsettes til planene for utbyggingsområdet ved Stordammen er ferdig regulert. Ifølge kommunen vil boligområdet der (B30 i kommuneplanen) utløse behov for offentlig kloakk også nord for Åsgreina. Kommunens kostnadsanslag for strekningen Haug Meieri-Røtterudmoen, basert på erfaringstall, er 60 til 70 millioner kroner.

MÅ UTBEDRE AVLØP FØR 2021

Følgende områder vil nå få pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen utgangen av 2020: (ant. husstander i parentes):
Nygårdstoppen (16), Homble (12), Åsheim (20), Graniteie-Korslund-Haugerud-Foss (142), Haug Meieri-Røtterudmoen (240) og øvrige spredte avløp (202).
I Leiravassdraget har 254 anlegg allerede fått pålegg om utbedring.
Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no