17. aug
 
Vil bygge 285 boenheter i Åsgreina
Området, som ligger mellom Åsvegen og Stordammen, ønskes regulert for totalt 285 boenheter, fordelt på 188 eneboliger i kjede, 73 leiligheter og 24 enkelttomter.

Publisert: 13.feb.2018 12:00
Oppdatert: 13.feb.2018 12:21

Plan- og utviklingsutvalget i Nannestad har vedtatt at forslag til reguleringsplan for det drøyt 200 mål store boligområdet (B30 i kommuneplanen) for Opis Eiendom i Åsgreina skal på høring. Den legges derfor ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er seks uker etter kunngjøring.

Det ligger i gjeldende kommuneplans arealdel blant annet et krav om ny vegforbindelse mellom Åsvegen og fylkesveg 120 før utbygging kan skje. Rekkefølgekravet om ny tverrforbindelse har fulgt B30 siden det kom inn i kommuneplanen i 2008.

VEG AKTUELL FOR HOTELL

Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) står for prosjekteringen, og plankonsulenten påpeker blant annet at den planlagte tverrforbindelsen ble aktuell i forbindelse med planene om et storhotell ved Stordammen rett vest for området, hvor forbindelsen direkte mot Gardermoen var viktig.

– Teknisk sett er det ingen grunn til at et slikt rekkefølgekrav må gjøres gjeldende før igangsettelse av boligbygging på B30. Vegsystemet tåler full utbygging av B30 uten at nye veger er påkrevet fra en kapasitetsmessig synsvinkel, skriver ØRPs konsulent blant annet.

TILSTREKKELIG UTREDET

Administrasjonen støtter i hovedsak plankonsulentens vurderinger og kommentarer, og anser forslaget totalt sett for å være tilstrekkelig utredet slik at det kan legges ut til offentlig ettersyn.

– Vurdering av rekkefølgekravet i denne saken vil også kunne ha betydning for rekkefølgekrav til andre områder i Åsgreina. Dette bør gjøres i forbindelse med forestående kommuneplanrullering, skriver administrasjonen blant annet i saksutredningen.

Kommuneplanen skal rulleres i løpet av 2018.

– Vi er veldig godt fornøyde med at kommunen endelig ser helheten i dette prosjektet, og legger det ut til høring, sier Giovanni Fili hos Opis Eiendom.

80 PROSENT I SENTRUM

I saksutredningen viser Nannestad kommune for øvrig til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP ATP).

– Administrasjonen har vurdert det som hensiktsmessig i denne saken å konsentrere seg mest om overordnete problemstillinger slik at disse kan avklares først, og før det brukes mer tid på detaljer i planen som kan vurderes og endres senere, heter det blant annet i saksutredningen.

RP ATP sier blant annet at det skal legges til rette for at minimum 80 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor det prioriterte vekstområdet Nannestad sentrum. Det åpnes dermed for bare 20 prosent vedlikeholdsvekst utenfor sentrum. Administrasjonen påpeker da at 285 boenheter i Åsgreina dermed ikke er i tråd med denne planen.

LES OGSÅ: Stor interesse for eneboligtomter

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
VARIERT: Det legges opp til en blanding av eneboliger i kjede, eneboliger og leiligheter. Illustrasjon: Øvre Romerike Prosjektering
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no