18. nov
 
Vil ha flere sykler og færre biler
Ullensaker kommune vil gi fotgjengere og syklister mer plass i byen.

Publisert: 18.jul.2018 06:00
Oppdatert: 18.jul.2018 13:53

– Hvordan folk beveger seg i byen henger sammen med hvordan vi utvikler den. Det er lett å sykle til Jessheim fordi hovedveiene inn hit har gang- og sykkelstier, men inne i byen blir det straks vanskeligere, sier kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll.

Hun jobber nå med en mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim. Den handler om å legge til rette for myke trafikanter, men skal også ha plass til biler.

ULIKE SYSTEMER

– Hva er problemet?

– Jessheim har noen gater med sykkelfelt, andre ikke. Barn for eksempel, kan få et problem når sykkelfeltet plutselig slutter og de må fortsette i veibanen. For andre er det utrygt med biler i sykkelfeltet, og vi har gater med bare fortau, sier hun.

SLETT IKKE NOE NYTT: Jessheim som sykkelby

– Hva går arbeidet ut på?

– Nå utarbeider vi et forslag som skal være et underlag til kommuneplanen og byplanen som rulleres neste år. Vi ser på hvordan løse sykkelutfordringen.

– Er det flere typer syklister?

– Ja. Noen sykler i veien fordi de sykler fort. Så er det de som bare sykler til toget, mens andre har kurv på styret for å handle, og barn sykler til skolen. Å blande syklister og gående ender ofte i konflikt, og vi ser at tradisjonelle sykkelstier ofte er for smale for begge parter, påpeker Ekroll.

BILFRIE GATER

– Hvordan løse slikt best mulig?

– Det er det vi prøver å finne ut av. I København er sykkelfeltene ofte hevet fra veibanen, men er lavere enn fortauet.

– Tre nivåer gir vel utfordringer rundt vintervedlikehold?

– Ja, men vi ser at Umeå i Sverige har en svært høy syklistandel, og skikkelige vintre. De har bestemt seg for å være en sykkelby, og brøyter sykkelstiene før bilveiene. Dermed sykler folk hele året, og det er akkurat slike løsninger vi diskuterer nå.

SYKKELPARKERING: - Trygt med låst dør

– Kan det være snakk om å stenge noen gater for biler?

– Ja, og i andre kan biler bli prioritert. Dette handler ikke om å avskaffe bilen, men om å kjøre mindre i sentrumsgatene. Kanskje vi kan ha et underjordisk parkeringssystem som bilister kan kjøre rett ned i når de kommer fra utkanten. Dessuten kan mange bilister like gjerne gå, sykle eller ta bussen til byen fordi de bor så nær.

– Dette krever en mental omstilling hos folk?

– Ja, og også hos oss som planleggere som må tenke annerledes enn før når vi skal planlegge framtidens by for gående og syklende. Og vi må ikke glemme bussene som er så viktige for oss. På Algarheimsvegen står de i kø sammen med alle bilene og det fører til at folk ikke rekker toget. Sånn kan vi ikke ha det for da tar ikke folk bussen. Derfor ser vi også på muligheten for kollektivfelt på enkelte strekninger for å prioritere bussen, sier Anne Catherine Ekroll.

BYSYKLER

– Er bysykler aktuelt på Jessheim, som i Oslo der folk via en abonnementsordning kan ta sykler fra stativer rundt om i byen?

– Ja, det har vi sett på i flere runder, men vi har ment det er litt tidlig. Vi har diskutert det rundt Jessheim videregående som har så få parkeringsplasser. Da kan det være en mulighet å ta en sykkel på stasjonen, sykle til jobb og returnere den om ettermiddagen. LHL-sykehuset er et framtidig slikt knutepunkt, og selvsagt Gardermoen næringspark etter hvert. Men vi mangler noen flere slike store knutepunkter, så når dette kommer vet vi ikke, sier kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll.

- TA GREP MENS VI KAN

Kommunen har flere tunge samarbeidspartnere i arbeidet med mobilitetsstrategien. Statens vegvesen deltar tungt, så også Akershus fylkeskommune og Bane Nor som alle er med å bekoste konsulentbistanden. 

– Jessheim med sine utfordringer er et satsingsområde. Ordføreren leder styringsgruppa, varaordføreren er med og det samme er Eyvind J. Schumacher fra opposisjonen. Der sitter også folk som vegvesenets veisjef i Akershus Nils Audun Karbø, og fylkesdirektør Thomas Tvedt, sier Anne Catherine Ekroll. 

– Blir dette et utstillingsvindu?

– De ønsker i alle fall å kjøre dette som en type arbeid flere regionbyene bør gjøre. Dette handler om å få til gode uterom og en god strategi for myke trafikanter, påpeker hun.

– Haster det å få på plass dette?

– Vi må ta grep mens vi har muligheten. Det er bygd mye i Jessheim og det skal bygges mye mer. Når vei- og sykkelnettet først er lagt, blir det lettere å utvikle eiendommer senere, sier hun. 

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør (konst.):Vegard Storbråten Øye »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no