25. jan
PLANKART. Slik er planene for Vilberg-området. Gule felter er avsatt til boligformål, røde til undervisning og de forskjellige grønne områdene skal være landbruks-, idretts- og naturområder, med en lekeplass der skoleplassen til Vilberg skole er i dag. Illustrasjon: Eidsvoll kommune/ Asplan Viak.
 
Vilberg-området planlegges med ny skoletomt og flere boliger
EIDSVOLL. Forslaget til framtidig arealutnyttelse nær Eidsvoll sentrum er presentert.

Publisert: 29.des.2016 14:45
Oppdatert: 01.mar.2017 11:02

Kommune har lagt ut forslaget til områderegulering rundt Vilberg til offentlig ettersyn med høringsfrist 10. februar.
Området strekker seg fra nåværende Vilberg skole til og med den nye skoletomta på Tynsåkjordet.
På Tynsåk er det avsatt 47,1 dekar landbruksareal til ny skoletomt. Meningen er at det skal kompenseres med nydyrking.
Det nåværende området for barneskolen er på rundt 20 dekar. Skoleområdet blir foreslått omregulert til boligtomter, med unntak av idrettsplassen som avsettes til lekeplass. I tillegg legges det opp til fortetting med småhusbebyggelse på de nåværende boligtomtene i området.
Områdene rundt Eidsvoll videregående skole, Vilberg ungdomsskole og Vilberg barnehage beholder status som undervisningsområder, og området rundt Eidsvollhallen og kunstgrasbana skal forbeholdes idrett.
I tillegg til arealutnyttelsen, inneholder planen forslag om utbedringer av eksisterende vegnett og vegkryss.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no